Essentials MDM [FAMOC] – bezpieczeństwo mobilne, system MDM

Zapytaj o produkt
Do pobrania:
Ulotka produktowa Case study
 Essentials MDM [FAMOC] – bezpieczeństwo mobilne – system MDM.

Essentials MDM [FAMOC] to elastyczny i wielofunkcyjny system MDM do zdalnego zarządzania środowiskiem mobilnym organizacji, umożliwiający centralizację administracji, konfiguracji i zabezpieczania smartfonów i tabletów opartych o zróżnicowane systemy operacyjne. System został utworzony przez firmę FancyFon, która 0d 2021 roku jest częścią norweskiej rodziny spółek Techstep.

Essentials MDM [FAMOC] zwiększa bezpieczeństwo mobilne w organizacji – pozwala zarządzać urządzeniami zdalnymi na każdym etapie cyklu życia usług mobilnych, począwszy od  prekonfiguracji, poprzez zdalną instalację i aktualizacji aplikacji, cykliczny backup danych, monitorowanie bezpieczeństwa, aż po zdalne czyszczenie pamięci urządzenia. System usprawnia administrowanie środowiskiem mobilnym a także optymalizuje funkcjonalność urządzeń przenośnych, sprawiając że potrzebne informacje są zawsze w zasięgu ręki a bieżącej pracy telefonu nie zakłócają procesy konfiguracyjne.

System Essentials MDM [FAMOC] pozwala na optymalizację procesów zarządzania infrastrukturą mobilną poprzez:

Centralizację zarządzania

FAMOC to pojedyncza platforma, wspierająca wszystkie  obecne na rynku systemy operacyjne, pozwalająca scentralizować procesy administracyjne. Intuicyjny interfejs oraz nieskomplikowana obsługa minimalizuje czas niezbędny na obsługę infrastruktury mobilnej przedsiębiorstwa.

Kompletną bazę danych o środowisku mobilnym

System wykrywa, przechowuje oraz raportuje wszelkie informacje dotyczące zasobów, użytkowników oraz usług mobilnych usprawniając przepływ informacji oraz ułatwiając bezpośredni dostęp do każdego urządzenia.

Nieskrępowany dostęp do informacji

 Stały dostęp do informacji, usług i wspólnych zasobów firmy oraz łatwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych wpływa na wzrost wydajności pracowników.

Automatyzację procesów i zdalny dostęp do urządzeń

 Uproszczenia procedur administracyjnych i wsparcia technicznego, automatyzacja procesów konfiguracyjnych oraz zdalny dostęp do urządzeń usprawnia zarządzanie infrastrukturą mobilną redukując błędy i obniżając koszty pracy działów IT oraz skracając czas wyłączenia urządzenia z bieżącego użytku.

Stały monitoring parametrów

 Szereg narzędzi diagnostycznych pozwala pozyskać szczegółowe dane odnośnie infrastruktury mobilnej a następnie dokonywać analiz informacji pozyskanych z urządzeń, generować raporty a także alarmować w czasie rzeczywistym o ewentualnych błędach.

Gwarancję bezpieczeństwa

 Dzięki takim funkcjom jak szyfrowanie danych, ochrona hasłami, konfiguracja programów antywirusowych, VPN, okresowy backup danych czy zdalne czyszczenie pamięci telefonu, FAMOC zapewnia bezkonkurencyjny poziom zabezpieczeń dostosowany do zróżnicowanych środowisk mobilnych oraz zgodny z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa organizacji.

Automatyzacja

Uproszczenia procedur administracyjnych i wsparcia technicznego, automatyzacja procesów konfiguracyjnych oraz zdalny dostęp do urządzeń usprawnia zarządzanie infrastrukturą mobilną redukując błędy i obniżając koszty pracy działów IT oraz skracając czas wyłączenia urządzenia z bieżącego użytku.

Szereg narzędzi diagnostycznych

Uproszczenia procedur administracyjnych i wsparcia technicznego, automatyzacja procesów konfiguracyjnych oraz zdalny dostęp do urządzeń usprawnia zarządzanie infrastrukturą mobilną redukując błędy i obniżając koszty pracy działów IT oraz skracając czas wyłączenia urządzenia z bieżącego użytku.

2 Funkcjonalność
« Zapytaj o produkt

Integracja z infrastrukturą wewnętrzną klienta

FAMOC zapewnia centralizację zarządzania oraz łatwą integrację z wewnętrznymi systemami Klienta:

 • WebServices API
 • Import danych
 • Synchronizacja z serwerami LDAP oraz ActiveDirectory
 • Integrację z serwerami zewnętrznymi (BES, SNMP, Lotus Domino, Exchange)

Zarządzanie profilami administracyjnymi

FAMOC pozwala tworzyć dowolną liczbę administratorów systemowych oraz elastycznie definiować zakres ich kompetencji. Osobą posiadającą dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy FAMOC, w tym także do tworzenia profili pozostałych administratorów, jest tzn. super admin. Może on dodać kolejnych użytkowników (administratorów niższego szczebla), udostępnić im opcję logowania do systemu oraz przyznać określone uprawnienia do korzystania z platformy poprzez przypisywanie tzw. roli.

FAMOC oferuje kilka szablonowych ról systemowych:

 • Administrator systemu FAMOC – dostęp do pełnej funkcjonalności systemu FAMOC
 • Menedżer bezpieczeństwa FAMOC – dostęp do funkcji związanych z zarządzaniembezpieczeństwem w organizacji
 • Menedżer zasobów FAMOC – dostęp do informacji o zasobach mobilnych (hardware isoftware urządzeń, dane o kartach SIM, dane użytkowników końcowych itd.)
 • Monitor Lokalizacji FAMOC – dostęp do zakładki umożliwiającej lokalizowanie urządzeń
 • FAMOC Web Services – dostęp do usług web-serwisowych
FAMOC MDM

Poza rolami systemowymi, możliwe jest elastyczne przyznawanie zestawu kompetencji określonym administratorom. Administratorzy mogą różnić się między sobą zakresem dostępu do danych, kompetencjami w zakresie zdalnego zarządzania urządzeniami, czy grupy obsługiwanych urządzeń.

Wspierane mobilne systemy operacyjne

System FAMOC wspiera następujące systemy operacyjne:

 • Android
 • Apple iOS
 • Windows Phone
 • Samsung BADA
 • Nokia/Intel MeeGo
 • HP/PALM WebOS

Szczegółowe zestawienie funkcjonalności względem wspieranych systemów operacyjnych przedstawione jest w matrycy funkcjonalnej.

Panel administracyjny dla użytkowników końcowych (self-service)

Kolejnym narzędziem pakietu FAMOC jest internetowa konsola dla użytkowników końcowych, pozwalająca na zdalną obsługę telefonu komórkowego. Podstawowym zadaniem portalu jest zwiększenie bezpieczeństwa danych mobilnych. Korzystając ze strony internetowej, pracownicy mogą zlokalizować telefon, zgłosić administratorowi kradzież urządzenia, zdalnie wyczyścić dane lub przejrzeć log działań podejmowanych na telefonie. Dodatkowo, konsola udostępnia szybką i wygodną instalację aplikacji oraz zdalny backup danych.

Dodawanie użytkowników do systemu

Jedną z głównych zalet systemu jest proste i szybkie włączanie urządzeń do usługi. FAMOC umożliwia zdalną dystrybucję aplikacji klienckich, które po zainstalowaniu na urządzeniu, automatycznie raportują parametry oraz umożliwiają zdalne zarządzanie. Użytkownicy mogą być dodawani do systemu: Pojedynczo, poprzez ręczne wprowadzenie danych Import danych z pliku .txt Synchronizację z serwerem LDAP, ActiveDirectory

Elastyczność konsoli administracyjnej

Wiele wersji językowych (w tym polska) Możliwość tworzenia dodatkowych pól w systemie, zgodnie z potrzebami klienta (tzw. pola niestandardowe) Konfiguracja podstawowych ustawień serwera np. częstotliwość odzywania się aplikacji klienckich do serwera, polityka bezpieczeństwa, częstotliwość przeprowadzania cyklicznego backup’u danych Zarządzanie alertami – możliwość ustalenia jakie informacje i w jakiej formie mają być raportowane administratorowi

Zarządzanie zasobami mobilnymi

FAMOC umożliwia automatyczną identyfikację, przechowywanie i raportowanie wszelkich danych związanych z infrastrukturą mobilną przedsiębiorstwa, budując tym samym kompletną bazę danych o zasobach firmy. System daje dostęp do informacji o urządzeniach, wykorzystywanym oprogramowaniu, usługach mobilnych, umowach z operatorami oraz użytkownikach. Zgromadzone dane to bogate źródło informacji o środowisku mobilnym organizacji, pomocne przy planowaniu przyszłych działań.

Zarządzanie konfiguracjami

Pełne wykorzystanie potencjału zaawansowanych usług telekomunikacyjnych oraz innowacyjnych aplikacji biznesowych jest osiągalne tylko przy zapewnieniu prawidłowej konfiguracji urządzeń, co stanowi istotne utrudnienie dla użytkowników telefonów komórkowych. Bez odpowiedniego wsparcie przy wdrażaniu i konfiguracji usług, pracownicy nie są w stanie czerpać korzyści z ogromnych możliwości smartfonów. FAMOC przekazuje pełną kontrolę nad procesami konfiguracyjnymi w ręce zespołu administracji, minimalizując wysiłek użytkownika końcowego.FAMOC umożliwia zdalną konfigurację urządzeń mobilnych, połączeń sieciowych czy ustawień systemowych zapewniając optymalizację funkcjonalności floty mobilnej oraz jej niezakłóconą pracę. Efektywne wsparcie techniczne i stały dostęp do informacji wpływa na wzrost wydajności pracowników mobilnych oraz przyspiesza tempo prowadzenia biznesu.

Zdalne wsparcie

FAMOC Remote Access umożliwia bezpieczne przejęcie kontroli nad urządzeniem mobilnym, usprawniając tym samym pracę działów technicznych zapewniając. System pozwala na zdalną analizę parametrów, właściwą konfigurację oraz naprawę zaistniałych błędów. W trakcie sesji technicznej, administrator przejmuje kontrolę nad urządzeniem jak gdyby miał do niego fizyczny dostęp, a wizualizację działań zapewnia intuicyjny interfejs sieciowy.

Zarządzanie bezpieczeństwem

FAMOC udostępnia szereg narzędzi konfiguracyjnych oraz monitorujących, zapewniających bezkonkurencyjny poziom zabezpieczeń dostosowany do zróżnicowanych środowisk mobilnych, przed takimi zagrożeniami jak wirusy, włamania, podsłuchy rozmów, utrata telefonu lub danych przechowywanych na urządzeniu.

Zarządzanie aplikacjami

FAMOC umożliwia centralną dystrybucję oraz instalację oprogramowania, zapewnia wgląd w bieżące parametry aplikacji wykorzystywanych przez flotę mobilną przedsiębiorstwa, umożliwia zdalną synchronizację i backup danych a także zapewnia dostęp do wspólnych zasobów firmy.

3 ROZWIĄZANIE

rozwiązanie

 

ENROLLMENT

Manualne dodawanie urządzeń: QR CODE, NFC i SMS; Autoenrollment: Android zero-touch, Samsung KME i Apple DEP

KONFIGURACJA

FAMOC manage umożliwia zdalną konfigurację urządzenia pod codzienne użytkowanie pracownika. Oznacza to między innymi: / konfigurację poczty e-mail / zdalną dystrybucję aplikacji / konfigurację połączenia VPN / stworzenie firmowego sklepu z aplikacjami / ustawienie firmowej tapety na urządzeniu / wiele innych funkcjonalności

BEZPIECZEŃSTWO Danych na urządzeniu

wymuszenie szyfrowania danych polityki haseł zdalna blokada lub usunięcie danych na urządzeniu i przesyłu danych:wymuszenie VPN, prywatny APN kontrola ustawień łączności kontrola dostępu do poczty służbowej integracja z infrastrukturą sieciową

MONITORING I ZARZĄDZANIE

całkowite zarządzanie urządzeniami mobilnymi (wsparcie wszystkich systemów operacyjnych) / zarządzanie, zabezpieczenie i aktualizowanie komputerów Windows i Mac / zarządzanie siecią i dostępem do danych / widok aplikacji i informacji w czasie rzeczywistym / monitoring i lokalizacja urządzeń

WSPARCIE

FAMOC manage umożliwia nawiązanie połączenia i zdalny dostęp do urządzenia mobilnego, które jest w zupełnie innym miejscu. / usprawnia procesy biznesowe / redukuje czas wyłączenia urządzenia z użycia / umożliwia zdalne wsparcie w przypadku problemów technicznych

4 Rodzaje licencji

HOSTING (CHMURA)

DEDYKOWANY HOSTING

ONSITE

5 Zapytaj o produkt

Zgadzam się z polityką prywatności

Z kim współpracujemy

Partnerzy