Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa

 

Działając w ramach szerszej grupy kapitałowej dysponujemy potencjałem finansowym i organizacyjnym zdolnym sprostać każdemu wyzwaniu. Dysponujemy potężnym zapleczem programistycznym, oraz sprawdzoną grupą niezależnych konsultantów.

Dostarczamy systemy przetwarzania dokumentów (OCR/ICR/OMR), archiwizacji i obiegu dokumentów (DMS, CMS), systemy zabezpieczeń (KD/RCP, biometria), systemy magazynowe i inwentaryzacji oraz zarządzania tożsamością i szyfrowania.

holding

 

InfoProtector jest członkiem DMT Klaster Innowacji – złożonej struktury wielu samodzielnych spółek, nastawionych na innowacje, opartej o współpracę i wzajemną pomoc.

Możemy być dumni z faktu, że nie tylko jesteśmy twórcami takich innowacji, ale przede wszystkim, że potrafimy je wdrażać tak, by były powszechnie dostępne.

Innovations that work

Z kim współpracujemy

Partnerzy