Rozwiązanie FUDO do monitoringu, rejestracji nagrywania sesji zdalnych

Podczas webinarium dowiecie się Państwo, jak:

 • Skutecznie przeprowadzać weryfikację kontraktów serwisowych i monitorowanie umów utrzymaniowych.
 • Szybko dokonać analizy powłamaniowej na urządzenia (serwery, switche itd.) lub wykazania, gdzie został popełniony błąd.
 • Pewnie chronić się przed atakami na starsze systemy operacyjne i protokoły sieciowe.
 • Osiągnąć oszczędności w zarządzaniu hasłami i możliwość definiowania polityk zmiany haseł. Koniec ze współdzieleniem haseł i dodatkową pracą administratora przy ich ustalaniu i odzyskiwaniu.
 • Wykorzystywać nagrane sesje jako materiał szkoleniowy. Nagraj krytyczne procesy i prześlij je nowym pracownikom, by szkolili się samodzielnie i korzystali z gotowych procedur.
 • Wykorzystać mechanizm znakowana czasem do gromadzenia materiałów dowodowych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie nagranych sesji jako dowód w sądzie.

Główne funkcjonalności FUDO PAM 5.1:

 • Zarządzanie politykami haseł uprzywilejowanych. Secret Manager to kompletne narzędzie do zarządzania hasłami, które przechowywane są w sposób bezpieczny i niewidoczny dla użytkownika uprzywilejowanego. Jego zaletą jest możliwość definiowania ważności hasła, jego złożoności i długości. Secret Manager przechowuje historię haseł, aby w sytuacjach awaryjnych zapewnić dostęp do zarządzanych kont. Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych haseł zapewnia zaawansowany mechanizm, sprawdzający czy zmiana hasła nie nastąpiła w sposób nieuprawniony.
 • Portal użytkownika gwarantuje intuicyjny dostęp do systemów docelowych oraz pośredniczy w połączeniu do konta uprzywilejowanego. Dzięki niemu użytkownicy nie muszą zapamiętywać wielu loginów, haseł i nazw hostów.
 • Rejestracja oraz szczegółowa analiza sesji trybie natychmiastowym. Doskonałe narzędzie do szybkiej analizy powłamaniowej lub wykazania, gdzie został popełniony błąd.
 • Podgląd sesji na żywo. Podgląd sesji odbywa się bez opóźnień i dodatkowych strat na jakości sesji.
 • Współpraca podczas jednej sesji – możliwość współpracy super administratora i użytkownika w ramach jednej sesji.
 • Szybkie udostępnianie sesji osobom niebędącym administratorami FUDO PAM. Możliwość wysłania linku do przełożonych lub osób posiadających dodatkową wiedzę do przeanalizowania wybranych elementów sesji.
 • Proaktywny monitoring i blokowanie sesji. Włącz politykę bezpieczeństwa, która będzie przerywała podejrzane sesje.
 • Zarządzanie oraz przekazywanie haseł dla aplikacji bez interwencji ze strony człowieka dzięki modułowi AAPM. Hasło standardowo przechowywane przez aplikację i wykorzystywane do uwierzytelnienia może ułatwić atak na system, z którym łączy się aplikacja. Zastosowanie modułu AAPM współpracującego z Secret Manager znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.
 • Narzędzia business intelligence (moduł Efficiency Analyzer), które mierzą produktywność pracy użytkowników i organizacji, zestawiając w formie przejrzystych wykresów graficznych ilości sesji oraz czas aktywności i nieaktywności użytkownika lub organizacji. Nieliczne tego typu rozwiązania pozwalają generować szczegółowe raporty, prezentujące efektywność pracy w ramach rejestrowanych sesji uprzywilejowanych.
 • Nowoczesny i intuicyjny portal administracyjny znacznie skraca czas zapoznawania się użytkownika z systemem oraz usprawnia zarządzanie nim. Nasze produkty tworzymy zgodnie z ideą, że prace możesz zacząć bez dokumentacji.
 • Autentykacja certyfikatów w Access Gateway

 

 • Możliwość wysyłania powiadomień push z aplikacji mobilnej Fudo Officer o zdarzeniach „Sesja oczekująca na zatwierdzenie”.
 • Możliwość ustawienia loginu i hasła do konta uprzywilejowanego w celu uwierzytelniania zewnętrznego.
 • Możliwość aktualizacji haseł Active Directory jako metodę uwierzytelniania w Access Gateway.
 • Ważne wiadomości dot. IP i ustawień SMTP są teraz zapisywane w dzienniku zdarzeń.
 • W przypadku skonfigurowania wielu adresów serwerów dla serwera statycznego widoczny jest tylko pierwszy adres. Reszta jest wyświetlana po rozwinięciu listy w głównym widoku Serwery.
 • Zwiększona wydajność symultanicznej replikacji danych.
 • Pole „Certyfikat CA” jest teraz wymagane, aby pomyślnie skonfigurować LDAP jako zewnętrzną metodę uwierzytelniania.
 • Konta mogą być konfigurowane z serwerami, co pozwala na łatwiejsze przeszukiwanie listy serwerów.
 • Ulepszone wykorzystanie zasobów na maszynach obsługujących połączenia WebClient.
 • Możliwość ustawienia wymaganej liczbę głosów do zatwierdzenia lub odrzucenia prośby użytkownika przez API.

Dołącz dzisiaj

Zapisz się
Zgadzam się z polityką prywatności

Z kim współpracujemy

Partnerzy