RODO a Zabezpieczenie urządzeń mobilnych.

Zachęcamy zapoznać się z tematem zastosowania systemu FAMOC, który dzięki zaawansowanych funkcjom pozwala sprostać wymaganiom RODO.

Backup i archiwizacja to jedne z podstawowych regulacji prawnych uwzględnionych w RODO. Właściciele firm niezależnie od tego, czy jest to firma państwowa czy prywatna, będą zobligowani do prowadzenia specjalnych rejestrów czynności przetwarzania, w których będzie musiał potwierdzić stosowanie polityki backupu i archiwizacji.

Dzięki integracji systemu FAMOC z rozwiązaniem KODO możliwe jest automatyczne wykonywanie kopii zapasowych. Utracone dane mogą zostać przywrócone, a dzięki funkcji wersjonowania plików można przywrócić konkretny zapis w czasie, wg. wcześniej ustalonej w KODO polityki bezpieczeństwa.

Dzięki integracji z infrastrukturą sieciową (m.in. Extreme Networks, Cisco, Checkpoint) FAMOC kontroluje dostęp do firmowych sieci WiFi, pozwalając na dostęp jedynie zarządzanym i zgodnym z politykami bezpieczeństwa urządzeniom. Rozwiązanie takie stanowi dodatkową barierę zabezpieczającą dane przechowywane w sieci firmowej przed potencjalnym wykradaniem danych.

Dla aplikacji firm trzecich system FAMOC oferuje moduł External Compliance Checker, który pozwala dowolnemu rozwiązaniu IT na weryfikację poziomu bezpieczeństwa urządzenia mobilnego, które stara się o dostęp do danych. Jedynie urządzenia zaufane, spełniające odpowiednie polityki bezpieczeństwa, z wymuszonym szyfrowaniem danych, otrzymają pełen dostęp do zgromadzonych informacji.

FAMOC wraz z integracją Samsung KNOX pozwala na rozgraniczenie między prywatnymi danymi, a danymi korporacyjnymi przechowywanymi na urządzeniu mobilnym. Firma nie ma dostępu do plików i informacji zawartych w części prywatnej urządzenia.

Ponadto system FAMOC wymusza zaufany dostęp do usług biznesowych. Nieautoryzowane próby dostępu mogą zostać zablokowane.

Wykorzystując system FAMOC zabezpieczamy dostęp do informacji zintegrowanych z samym systemem FAMOC (np. Poczta firmowa, kalendarz itp.). Dzieję się to dzięki wykorzystaniu naszego rozwiązania do bezpiecznego dostępu do danych (FAMOC VPN). Po zastosowaniu FAMOC VPN dostęp do wszelkich danych firmowych jest w odpowiedni sposób kontrolowany.

Kolejną ważną zmianą jest konieczność zgłaszania bez zwłoki (w ciągu 72h po stwierdzeniu naruszenia) incydentu związanego z wyciekiem danych do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych).Tutaj również swoje zastosowanie ma system FAMOC EMM. Zbiera on logi, które pozwalają zidentyfikować nieprawidłowości i podjąć natychmiastowo odpowiednie działania. Innym przykładem jest umożliwienie użytkownikom błyskawicznego zgłoszenia faktu zgubienia lub kradzieży urządzenia mobilnego przez system FAMOC oraz prewencyjne zdalne wyczyszczenia danych z urządzenia.

System FAMOC wysyła ponadto alerty w przypadku wykrycia instalacji złośliwego oprogramowania, wykrycia jailbreaka lub zrootowanego urządzenia, braku zgodności z polityką bezpieczeństwa.

Dodatkowo zabezpiecza potencjalnie wrażliwe dane na smartfonach i tabletach poprzez możliwość automatycznego usunięcia danych w przypadku wykrycia zagrożenia (np. kilkukrotne wpisanie niepoprawnego hasła, wymiana karty SIM czy brak łączności z serwerem MDM przez dłuższy czas).

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp testowy do systemu Famoc skontaktuj się

Z kim współpracujemy

Partnerzy