FAMOC - bezpieczeństwo mobilne, system MDM

Oferowane usługi – system FAMOC (producent Fancyfon)

FAMOC to elastyczny i wielofunkcyjny system do zdalnego zarządzania środowiskiem mobilnym organizacji, umożliwiający centralizację administracji, konfiguracji i zabezpieczania smartfonów i tabletów opartych o zróżnicowane systemy operacyjne.

FAMOC pozwala zarządzać urządzeniami zdalnymi na każdym etapie cyklu życia usług mobilnych, począwszy od  prekonfiguracji, poprzez zdalną instalację i aktualizacji aplikacji, cykliczny backup danych, monitorowanie bezpieczeństwa, aż po zdalne czyszczenie pamięci urządzenia. System usprawnia administrowanie środowiskiem mobilnym a także optymalizuje funkcjonalność urządzeń przenośnych, sprawiając że potrzebne informacje są zawsze w zasięgu ręki a bieżącej pracy telefonu nie zakłócają procesy konfiguracyjne.

System FAMOC pozwala na optymalizację procesów zarządzania infrastrukturą mobilną poprzez:

 • Centralizację zarządzania: FAMOC to pojedyncza platforma, wspierająca wszystkie  obecne na rynku systemy operacyjne, pozwalająca scentralizować procesy administracyjne. Intuicyjny interfejs oraz nieskomplikowana obsługa minimalizuje czas niezbędny na obsługę infrastruktury mobilnej przedsiębiorstwa.
 • Kompletną bazę danych o środowisku mobilnym: System wykrywa, przechowuje oraz raportuje wszelkie informacje dotyczące zasobów, użytkowników oraz usług mobilnych usprawniając przepływ informacji oraz ułatwiając bezpośredni dostęp do każdego urządzenia.
 • Nieskrępowany dostęp do informacji: Stały dostęp do informacji, usług i wspólnych zasobów firmy oraz łatwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych wpływa na wzrost wydajności pracowników.
 • Automatyzację procesów i zdalny dostęp do urządzeń: Uproszczenia procedur administracyjnych i wsparcia technicznego, automatyzacja procesów konfiguracyjnych oraz zdalny dostęp do urządzeń usprawnia zarządzanie infrastrukturą mobilną redukując błędy i obniżając koszty pracy działów IT oraz skracając czas wyłączenia urządzenia z bieżącego użytku.
 • Stały monitoring parametrów: Szereg narzędzi diagnostycznych pozwala pozyskać szczegółowe dane odnośnie infrastruktury mobilnej a następnie dokonywać analiz informacji pozyskanych z urządzeń, generować raporty a także alarmować w czasie rzeczywistym o ewentualnych błędach.
 • Gwarancję bezpieczeństwa: Dzięki takim funkcjom jak szyfrowanie danych, ochrona hasłami, konfiguracja programów antywirusowych, VPN, okresowy backup danych czy zdalne czyszczenie pamięci telefonu, FAMOC zapewnia bezkonkurencyjny poziom zabezpieczeń dostosowany do zróżnicowanych środowisk mobilnych oraz zgodny z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa organizacji.

Administracja systemu

Integracja z infrastrukturą wewnętrzną klienta

FAMOC zapewnia centralizację zarządzania oraz łatwą integrację z wewnętrznymi systemami Klienta:

 • WebServices API
 • Import danych
 • Synchronizacja z serwerami LDAP oraz ActiveDirectory
 • Integrację z serwerami zewnętrznymi (BES, SNMP, Lotus Domino, Exchange)

Zarządzanie profilami administracyjnymi

FAMOC pozwala tworzyć dowolną liczbę administratorów systemowych oraz elastycznie definiować zakres ich kompetencji. Osobą posiadającą dostęp do wszystkich funkcjonalności platformy FAMOC, w tym także do tworzenia profili pozostałych administratorów, jest tzn. super admin. Może on dodać kolejnych użytkowników (administratorów niższego szczebla), udostępnić im opcję logowania do systemu oraz przyznać określone uprawnienia do korzystania z platformy poprzez przypisywanie tzw. roli.

FAMOC oferuje kilka szablonowych ról systemowych:

 • Administrator systemu FAMOC – dostęp do pełnej funkcjonalności systemu FAMOC
 • Menedżer bezpieczeństwa FAMOC – dostęp do funkcji związanych z zarządzaniembezpieczeństwem w organizacji
 • Menedżer zasobów FAMOC – dostęp do informacji o zasobach mobilnych (hardware isoftware urządzeń, dane o kartach SIM, dane użytkowników końcowych itd.)
 • Monitor Lokalizacji FAMOC – dostęp do zakładki umożliwiającej lokalizowanie urządzeń
 • FAMOC Web Services – dostęp do usług web-serwisowych

Poza rolami systemowymi, możliwe jest elastyczne przyznawanie zestawu kompetencji określonym administratorom. Administratorzy mogą różnić się między sobą zakresem dostępu do danych, kompetencjami w zakresie zdalnego zarządzania urządzeniami, czy grupy obsługiwanych urządzeń.

Dodawanie użytkowników do systemu

Jedną z głównych zalet systemu jest proste i szybkie włączanie urządzeń do usługi. FAMOC umożliwia zdalną dystrybucję aplikacji klienckich, które po zainstalowaniu na urządzeniu, automatycznie raportują parametry oraz umożliwiają zdalne zarządzanie.
Użytkownicy mogą być dodawani do systemu:

 • Pojedynczo, poprzez ręczne wprowadzenie danych
 • Import danych z pliku .txt
 • Synchronizację z serwerem LDAP, ActiveDirectory

Elastyczność konsoli administracyjnej

 • Wiele wersji językowych (w tym polska)
 • Możliwość tworzenia dodatkowych pól w systemie, zgodnie z potrzebami klienta (tzw. pola niestandardowe)
 • Konfiguracja podstawowych ustawień serwera np. częstotliwość odzywania się aplikacji klienckich do serwera, polityka bezpieczeństwa, częstotliwość przeprowadzania cyklicznego backup’u danych
 • Zarządzanie alertami – możliwość ustalenia jakie informacje i w jakiej formie mają być raportowane administratorowi

Wspierane mobilne systemy operacyjne

System FAMOC wspiera następujące systemy operacyjne:

 • Android
 • Apple iOS
 • RIM BlackBerry
 • Windows Phone
 • Symbian S60
 • Symbian UIQ, Windows Mobile
 • Java
 • Samsung BADA
 • Nokia/Intel MeeGo
 • HP/PALM WebOS

Szczegółowe zestawienie funkcjonalności względem wspieranych systemów operacyjnych przedstawione jest w matrycy funkcjonalnej.

Zarządzanie zasobami mobilnymi

Inwentaryzacja i przechowywanie informacji o zasobach mobilnych

FAMOC umożliwia automatyczną identyfikację, przechowywanie i raportowanie wszelkich danych związanych z infrastrukturą mobilną przedsiębiorstwa, budując tym samym kompletną bazę danych o zasobach firmy. System daje dostęp do informacji o urządzeniach, wykorzystywanym oprogramowaniu, usługach mobilnych, umowach z operatorami oraz użytkownikach. Zgromadzone dane to bogate źródło informacji o środowisku mobilnym organizacji, pomocne przy planowaniu przyszłych działań.

Zarządzanie konfiguracjami

Poprawna konfiguracja floty mobilnej w ciągu kilku minut

Pełne wykorzystanie potencjału zaawansowanych usług telekomunikacyjnych oraz innowacyjnych aplikacji biznesowych jest osiągalne tylko przy zapewnieniu prawidłowej konfiguracji urządzeń, co stanowi istotne utrudnienie dla użytkowników telefonów komórkowych. Bez odpowiedniego wsparcie przy wdrażaniu i konfiguracji usług, pracownicy nie są w stanie czerpać korzyści z ogromnych możliwości smartfonów. FAMOC przekazuje pełną kontrolę nad procesami konfiguracyjnymi w ręce zespołu administracji, minimalizując wysiłek użytkownika końcowego.

FAMOC umożliwia zdalną konfigurację urządzeń mobilnych, połączeń sieciowych czy ustawień systemowych zapewniając optymalizację funkcjonalności floty mobilnej oraz jej niezakłóconą pracę. Efektywne wsparcie techniczne i stały dostęp do informacji wpływa na wzrost wydajności pracowników mobilnych oraz przyspiesza tempo prowadzenia biznesu.

Zarządzanie aplikacjami

Centralizacja dystrybucji i instalacji oprogramowania

FAMOC umożliwia centralną dystrybucję oraz instalację oprogramowania, zapewnia wgląd w bieżące parametry aplikacji wykorzystywanych przez flotę mobilną przedsiębiorstwa, umożliwia zdalną synchronizację i backup danych a także zapewnia dostęp do wspólnych zasobów firmy.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Skuteczna ochrona i bezpieczeństwo danych przedsiębiorstwa

FAMOC udostępnia szereg narzędzi konfiguracyjnych oraz monitorujących, zapewniających bezkonkurencyjny poziom zabezpieczeń dostosowany do zróżnicowanych środowisk mobilnych, przed takimi zagrożeniami jak wirusy, włamania, podsłuchy rozmów, utrata telefonu lub danych przechowywanych na urządzeniu.

Zdalne wsparcie

Profesjonalny helpdesk wspierający pracowników mobilnych.

FAMOC Remote Access umożliwia bezpieczne przejęcie kontroli nad urządzeniem mobilnym, usprawniając tym samym pracę działów technicznych zapewniając. System pozwala na zdalną analizę parametrów, właściwą konfigurację oraz naprawę zaistniałych błędów. W trakcie sesji technicznej, administrator przejmuje kontrolę nad urządzeniem jak gdyby miał do niego fizyczny dostęp, a wizualizację działań zapewnia intuicyjny interfejs sieciowy.

Panel administracyjny dla użytkowników końcowych (self-service)

Zdalna kontrola nad własnymi urządzeniami

Kolejnym narzędziem pakietu FAMOC jest internetowa konsola dla użytkowników końcowych, pozwalająca na zdalną obsługę telefonu komórkowego. Podstawowym zadaniem portalu jest zwiększenie bezpieczeństwa danych mobilnych. Korzystając ze strony internetowej, pracownicy mogą zlokalizować telefon, zgłosić administratorowi kradzież urządzenia, zdalnie wyczyścić dane lub przejrzeć log działań podejmowanych na telefonie. Dodatkowo, konsola udostępnia szybką i wygodną instalację aplikacji oraz zdalny backup danych.

Kompleksowe zarządzanie urządzeniami z platformą Android

Bezkonkurencyjny poziom bezpieczeństwa i kompleksowe zarządzanie
W ramach zarządzania smartfonami i tabletami z platformą Android, FAMOC zapewnia m.in.:

 • Wsparcie trybu Samsung SAFE
 • Instalację aplikacji w trybie cichym
 • Zaawansowane możliwości konfiguracji urządzeń (m.in. BYOD)
 • Konfiguracja Exchange
 • Zarządzanie trybem KIOSK
 • Szyfrowanie danych
 • Konfiguracja VPN
 • Blokowanie funkcji telefonu (Bluetooth, WiFi, USB, transfer danych w roaming)
 • Remote Access

Integracja z aplikacją Webroot

Pełna integracja z systemem antywirusowym
FAMOC zapewnia pełne wsparcie i integrację z kompleksowym systemem antywirusowych Webroot:

 • Integracja z bazą danych weryfikującą poziom bezpieczeństwa aplikacji trzecich
 • Bezpieczna przeglądarka internetowa
 • Kompleksowa ochrona antywirusowa
 • Alerty o niedozwolonych aplikacjach
 • Zdalne czyszczenie danych w przypadku naruszenia polityki bezpieczeństwa

Zarządzanie certyfikatami

Zabezpieczenie komunikacji unikalnymi certyfikatami

W celu jeszcze lepszego zabezpieczenia infrastruktury mobilnej organizacji, FAMOC oferuje unikalny system wykorzystujący indywidualne certyfikaty dla poszczególnych urządzeń, z możliwością ich zdalnego unieważnienia. Podczas przepływu danych pomiędzy telefonem a serwerem FAMOC, żądanie certyfikatu pochodzi od urządzenia, klucz nie opuszcza urządzenia, dzięki czemu nie ma możliwości podszycia się pod urządzenie poprzez skopiowanie certyfikatu.

Exchange Proxy

FAMOC umożliwia konfiguracja kont pocztowych Microsoft Exchange ActiveSync:

 • Kontrola ruchu EAS pomiędzy urządzeniem mobilnym a serwerem Exchange
 • Dostęp do zasobów Exchange wyłącznie dla urządzeń zarządzanych / spełniających określone kryteria
 • Blokowanie dostępu urządzeniom:
  • Skradzionym
  • Nienawiązującym kontaktu z serwerem przez określony czas
  • Niespełniającym polityki (np. posiadającym aplikację z blacklisty))

Nasi Partnerzy:

Wyślij zapytanie - skontaktujemy się!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
Pytanie:   

Lub podaj nam swój numer - oddzwonimy!

Telefon*:   
2 dodać dwa (słownie):