IT Manager - zarządzanie stacjami roboczymi (Inwentaryzacja, help desk)

IT Manager to rodzina produktów oferująca rozwiązanie w zakresie:

 • Asset Management - zarządzanie majątkiem IT
 • Data Security - bezpieczeństwo danych
 • Work Analyzer - efektywność organizacji
 • Help Desk - pomoc techniczna

Rozwiązanie IT Manager jest  zaprojektowane i zbudowane na podstawie rzeczywistych potrzeb klientów. IT manager dedykowany jest do średnich i dużych środowisk biznesowych, oferuje intuicyjne i kompleksowe podejście do zarządzania infrastrukturą IT.

Korzyści biznesowe:

 • Dzięki wprowadzeniu systemowych rozwiązań wspomagających zarządzanie infrastrukturą można w ciągu roku zmniejszyć o 30% ilość zgłoszeń IT, a tym samym zwiększyć efektywność zespołu IT, generując tym samych oszczędności z działalności operacyjnej!
 • Systemowe zarządzanie stacjami komp. Pod kątem audytu sprzętowego oraz oprogramowania pozwala uniknąć corocznych kosztów związanych  z audytem legalności oprogramowania.
 • Zwiększa bezpieczeństwo danych oraz wpływa na przestrzeganie zasad ochrony informacji

IT Manager zapewnia:

 • wgląd w bieżący stan posiadanej infrastruktury,
 • wzrost bezpieczeństwa danych elektronicznych,
 • standaryzację platformy IT,
 • automatyzację procesów,
 • centralne zarządzanie zasobami nie tylko IT

IT Manager pomaga zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług przez IT dla biznesu, realnie obniża koszty obsługi serwisowej a także zwiększa efektywność organizacji nie tylko w obszarze IT.

Zapewnia funkcjonalność w obszarach: zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfiguracją i zarządzanie poziomem serwisu (SLA).

Inwentaryzacja sprzętu

 • okresowe automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej (np. CPU, HDD, RAM, NETWORK, USB, PRINTER)
 • odczyt parametrów systemu operacyjnego (np. nazwa, wersja, klucz, SP, data instalacji)
 • odczyt informacji z BIOS/SMBIOS
 • automatyczne wykrywanie zmian konfiguracji
 • wydruk kartoteki stanowiska
 • baza urządzeń dodatkowych (tworzenie, edycja, przenoszenie)
 • możliwość transferu urządzeń dodatkowych wraz z wydrukiem protokołu
 • historia przesunięć sprzętu oraz przypisań urządzeń (stanowisko, grupa, użytkownik)
 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych (kreator etykiet, wydruk, inwentaryzacja)
 • zestawienie konfiguracji sprzętowej
 • zestawienie systemów operacyjnych
 • zestawienie duplikatów kluczy licencyjnych
 • zestawienie urządzeń dodatkowych
 • zestawienie aktywności użytkowników oraz stanowisk
 • zestawienie posiadanych gwarancji
 • przypisywanie skanów faktur zakupu
 • możliwość ręcznego skanu konfiguracji
 • możliwość skanowania PC nie podłączonego do LAN/WAN
 • analiza urządzeń powiązanych (drukarki sieciowe i udostępnione)
 • dedykowany Magazyn IT

Inwentaryzacja oprogramowania

 • okresowe automatyczne skanowanie zainstalowanego oprogramowania
 • audyt oprogramowania (sygnatury aplikacji)
 • audyt plików multimedialnych
 • baza posiadanych licencji aplikacji
 • edycja karty licencyjnej
 • przypisywanie i analiza kluczy licencyjnych
 • powiązanie licencji z bazą wykrytych aplikacji
 • możliwość transferu licencji między stanowiskami wraz z wydrukiem protokołu
 • powiązanie z bazą umów serwisowych
 • przypisywanie licencji do stanowisk
 • możliwość zdalnego odinstalowywania aplikacji
 • przegląd zainstalowanych aplikacji wg. stanowisk
 • brak występowania wybranej aplikacji wg. stanowisk
 • raport zmian w oprogramowaniu
 • przypisywanie skanów faktur zakupu
 • zdalne usuwanie zabronionych plików (np. *.mp3, *.avi)
 • wydruk protokołu przeniesienie odpowiedzialności za użytkowane oprogramowanie
 • zarządzanie poprawkami systemowych
 • okresowe automatyczne skanowanie uruchamianych procesów oraz usług
 • globalna baza procesów (nazwa, lokalizacja)
 • definiowanie procesów zabronionych
 • odczyt on-line procesów oraz usług systemowych
 • zdalne zamykanie procesów
 • zdalne włączanie/wyłączanie usług

Zdalne zarządzanie

 • wymuszanie skanów sprzętu, oprogramowania, audytu plików
 • wysyłanie wiadomości grupowych oraz indywidualnych do stanowisk
 • dwukierunkowa linia poleceń
 • zarządzanie kontami użytkowników
 • eksploracja zawartości zdalnych dysków
 • podłączenie pulpitu zdalnego (możliwa opcja autoryzacji ze strony użytkownika)
 • podgląd pulpitu stanowiska (możliwa opcja autoryzacji ze strony użytkownika)
 • włączanie/wyłączanie/restart stanowiska
 • zmiana parametrów pracy Agenta (globalna, wg grup stanowisk oraz pojedynczych stanowisk)
 • instalacja pakietów oprogramowania
 • obsługa funkcji iAMT
 • zdalna aktualizacja Agenta systemu ITM
 • zmiana konfiguracji TCP/IP
 • zdalne zarządzanie stanowiskami poza siecią LAN
 • zarządzanie instalacją drukarek (sterowniki, porty, urządzenia)
 • graficzna analiza obciążenia RAM, CPU dla wybranego stanowiska
 • odczyt LOG z Agenta ITM

Archiwizacja danych

 • tworzenie dowolnej ilości zadań archiwizacji globalnej dla grup stanowisk
 • przesył plików na serwery FTP
 • kopia całościowa (format ZIP)
 • definiowanie cykle archiwizacji
 • filtry wykluczeń plików
 • poziom kompresji oraz godziny uruchomienia
 • przegląd LOG archiwizacji stanowisk
 • praca w sesji systemowej lub sesji użytkownika

Nadzór i blokada USB

 • przegląd LOG plików kopiowanych od/do wg stanowisk oraz użytkowników
 • blokada klasy FDD/CD/USB
 • blokada klasy USBSTORAGE (np. pendrive)
 • blokada klasy MODEM (modemy PCMCIA/USB/wewn.)
 • uzależnienie działania klasy MODEM od aktywnego połączenia LAN
 • autoryzacja wybranych urządzeń USB
 • przegląd urządzeń podłączanych do USBHUB – połączenie on-line z wybraną stacją
 • powiadomienia mailowe o przekroczeniu limitu kopiowania danych
 • tryb READONLY dla klasy USB

HelpDesk

 • tworzenie dowolnej ilości kategorii incydentów
 • baza statusów oraz priorytetów
 • przydzielanie inżynierów do wybranych kategorii
 • podział zgłoszeń wg puli IP
 • baza firm serwisowych
 • baza umów serwisowych (SLA)
 • kalendarz urlopów, zastępstw oraz szkoleń serwisantów
 • pytania formatujące w formie zbierania dodatkowych informacji od użytkownika
 • obsługa zgłoszeń ręcznych
 • powiadomienia mailowe
 • panel WWW dla użytkownika
 • filtracja, edycja listy zgłoszeń serwisowych
 • rozbudowany system praw dostępu
 • baza wiedzy dla użytkowników
 • baza wiedzy dla serwisantów
 • baza informacji serwisowych (tablica ogłoszeń globalnych oraz powiązanych z kategoriami)
 • zestawienie zgłoszeń serwisowych
 • zestawienie awaryjności stanowisk
 • analiza działu IT (ilość zgłoszeń , terminowość realizacji, skuteczność)
 • powiązanie z modułem Asset Management (szybki dostęp do informacji Sprzętowo-systemowych)
 • kolejkowanie próśb o połączenie zdalne
 • rejestracja zgłoszeń wysyłanych za pomocą e-mail
 • obsługa ankiet serwisowych
 • jednoczesna obsługa większej ilości zgłoszeń (zarządzanie problemem)
 • automatyczna autoryzacja użytkowników AD

Nadzór www i aplikacji

 • przegląd LOG aktywności aplikacji użytkowników
 • przegląd LOG aktywności WWW użytkowników
 • analiza rzeczywistej aktywności użytkowników do czasu aktywności stanowiska
 • wykaz najpopularniejszych aplikacji
 • wykaz najpopularniejszych stron WWW
 • blokada stron WWW (biała/czarna lista)
 • analiza miesięczna/dzienna/godzinowa użytkowników
 • pomiar wykorzystanie posiadanych licencji
 • podział aplikacji/www/użytkowników wg dowolnego kryterium grup, godzin pracy
 • analiza graficzna danych
 • dynamiczne zestawienia danych w formacie HTML
 • możliwość odczytu danych ze stanowisk poza LAN/WAN
 •  mailowe szablony raportów cyklicznych
 • cykliczny zapis zawartości ekranu (printscreen) wraz z przesłaniem na serwer aplikacji
 • rozróżnienie cyklu pracy firmowej od prywatnej

Nadzór wydruków

 • automatyczny zapis w bazie informacji na temat wydruków przesyłanych poprzez kolejkę spool (ilość odczytywanych danych jest zależna od informacji przesyłanych przez sterownik drukarki):
 • ilość wydrukowanych plików
 • ilość stron
 • nazwa stanowiska oraz użytkownika
 • nazwa dokumentu (jeśli jest przesyłana)
 • docelowa drukarka (nazwa, port, sterownik, adres IP)
 • data i czas operacji
 • zestawienie ilościowe wydruków wg stanowisk, użytkowników oraz grup użytkowników
 • zestawienie wydruków wg docelowych drukarek (obciążenie)
 • możliwość definiowania kosztów wydruku dla wybranej drukarki

Funkcje dodatkowe

 • automatyczny zapis w bazie informacji na temat wydruków przesyłanych poprzez kolejkę spool (ilość odczytywanych danych jest zależna od informacji przesyłanych przez sterownik drukarki):
 • ilość wydrukowanych plików
 • ilość stron
 • nazwa stanowiska oraz użytkownika
 • nazwa dokumentu (jeśli jest przesyłana)
 • docelowa drukarka (nazwa, port, sterownik, adres IP)
 • data i czas operacji
 • zestawienie ilościowe wydruków wg stanowisk, użytkowników oraz grup użytkowników
 • zestawienie wydruków wg docelowych drukarek (obciążenie)
 • możliwość definiowania kosztów wydruku dla wybranej drukarki

Bezpieczeństwo

W przypadku kontroli legalności oprogramowania w organizacji dzięki zastosowanym w systemie mechanizmom do zarządzania licencjami oraz audytem plików na stacjach komputerowych, zawsze będziesz mógł czuć się bezpiecznie i pewnie. Prewencja związana z bezpieczeństwem danych użytkowników, która wynika z automatycznej funkcjonalności kopiowania i zabezpieczania danych użytkowników, pozwoli Ci na stały nadzór nad danymi, które użytkownicy wnoszą i wynoszą z organizacji.

Oszczędność

Systemowe zarządzanie stacjami komputerowymi pod kątem audytu sprzętowego oraz oprogramowania pozwala uniknąć corocznych kosztów związanych z zewnętrznym audytem legalności oprogramowania - przy 500 komputerach daje to oszczędność na poziomie nawet 20 000 zł!

Efektywność

Dzięki wprowadzeniu systemowych rozwiązań wspomagających zarządzanie infrastrukturą informatyczną można w ciągu roku zmniejszyć o 30% ilość zgłoszeń IT, a tym samym zwiększyć efektywność zespołu IT, generując tym samym oszczędności z działalności operacyjnej.

Centralizacja

Dostęp do wszystkich zasobów w dziale IT w jednym miejscu i czasie pozwoli na kontrolę nad wszystkim co dzieje się w firmie. W oparciu o najlepsze praktyki i zastosowania w zarządzaniu IT stworzyliśmy oprogramowanie, które precyzyjnie i szybko przekaże niezbędne informacje.

Ergonomia

Intuicyjna konsola aplikacji IT Manager pozwala na sprawną pracę z systemem już od pierwszego dnia po wdrożeniu!

Nasi Partnerzy:

Wyślij zapytanie - skontaktujemy się!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
Pytanie:   

Lub podaj nam swój numer - oddzwonimy!

Telefon*:   
2 dodać dwa (słownie):