FUDO PAM Enterprise- Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Strona producenta Zapytaj o produkt
Do pobrania:
Ulotka produktowa

Fudo PAM Enterprise to zarządzanie dostępem uprzywilejowanym. Rozwiązanie służy do stałego monitoringu, kontroli i rejestracji zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych.

Pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT m.in. podczas współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Fudo PAM Enterprise to urządzenie, które aktywnie monitoruje ruch w sieci i rejestruje sesje dostępu SSH, RDP oraz VNC. Umożliwia analizę sesji archiwalnych jak i obecnie trwających. Podczas podglądu sesji osoba nadzorująca może w każdej chwili ją zakończyć, wstrzymać lub włączyć się do niej by pracować wspólnie ze zdalnym użytkownikiem. Wszystkie dane z sesji  Fudo zapisuje  w formie zaszyfrowanej oraz znakowane kryptograficznym znacznikiem czasu.

Fudo PAM jako rozwiązanie wspierające zarządzanie dostępem uprzywilejowanym, staje na wprost zagrożeniom wynikającym z sesji uprzywilejowanych:

ZAGROŻENIA SESJI UPRZYWILEJOWANYCH

Fudo PAM funkcjonalność OCR


 

 

Fudo PAM nagrywanie protokołu HTTP


2 Funkcjonalność
« Zapytaj o produkt

Możliwość śledzenia trwających sesji, blokowania działań niepożądanych oraz zarządzanie prawami dostępu wpływa na bezpieczeństwo monitorowanych systemów IT. W przypadku podejrzenia o nadużycie praw dostępu, FUDO PAM umożliwia wyszukanie żądanej sesji i prześledzenia jej sekunda po sekundzie w postaci aktywnego strumienia video.

Monitoring sesji live

FUDO PAM pozwala nam na wygodne śledzenie trwających sesji dostępu z poziomu przeglądarki internetowej. Jednym  kliknięciem  uruchamiamy wewnętrzny odtwarzacz, bez konieczności instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. W przypadku sesji terminalowych, oglądany materiał jest w pełni aktywny co umożliwia nam np. kopiowanie tekstu z odtwarzacza do schowka.

Szybkie blokowanie sesji

W przypadku, gdy zauważymy niepokojące działania, FUDO PAM daje nam możliwość chwilowego zablokowania sesji danego użytkownika, lub całkowitego zerwania połączenia i odebrania mu praw dostępu.

Wspólna praca z konsultantem

W sytuacjach, w których konieczna jest asysta innego użytkownika, FUDO PAM posiada funkcjonalność współdzielenia sesji, dzięki której administrator jest w stanie wykonać wszystkie operacje tak jak użytkownik.

Jednorodne, niezależne środowisko

FUDO PAM nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, zarówno agentów na monitorowanych serwerach, jak i programów służących do audytu i analizy zapisanych sesji dostępu. Zarządzanie oraz odtwarzanie nagrań odbywa się za pomocą interfejsu www.

Innowacyjny i łatwy w obsłudze interfejs administracyjny

FUDO PAM daje szerokie możliwości konfiguracyjne, zachowując przy tym łatwość użytkowania. Praktycznie każdy administrator jest w stanie efektywnie zarządzać urządzeniem bez konieczności lektury wielostronicowej instrukcji użytkownika.

Znakowanie czasem

Cały zapisany materiał jest szyfrowany i zabezpieczony znacznikiem czasowym. Dzięki temu zebrane materiały mogą stanowić dowód sądowy w spornych sytuacjach.

Zdalne udostępnianie sesji

FUDO PAM pozwala na udostępnienie podglądu z danej sesji, osobom nieposiadającym praw administratora. Wystarczy wysłać wygenerowany odnośnik do osób decyzyjnych, by te oceniły sytuację i zasugerowały podjęcie stosownych działań.

Szczegółowe odtwarzanie sesji

Rejestrowane na FUDO PAM sesje to nie tylko zapis video. To także metadane, przesyłane pliki, zapis klawiatury i myszki, aktywność sieciowa i aktywność użytkownika. Pozwala to na pełne  odtworzenie tego co działo się w monitorowanym systemie. Ponadto system  umożliwia na omijanie fragmentów bezczynności, odtwarzanie przyspieszone lub bezpośrednie przechodzenie do wskazanego miejsca w sesji.

Monitoring aktywności sesji

Urządzenie posiada monitor aktywności sesji. To ułatwienie dla administratorów nadzorujących wiele jednoczesnych połączeń, pozwalające na skupienie uwagi na sesjach, w których aktualnie wykonywane są aktywne działania.

3 Rozwiązanie

Pewna i szybka analiza powłamaniowa przedstawiana w formie aktywnych filmów video

Silna ochrona przed nadużyciem dzięki możliwości ingerencji oraz blokowania sesji zdalnych w trybie natychmiastowym.

Szybki sposób na dostarczenie dowodów nieuprawnionych działań w postaci podpisanych zapisów sesji.

Doskonałe narzędzie do egzekwowania zapisów umów wdrożeniowych / suportowych dzięki dostarczaniu pełnej dokumentacji wykonanych prac w postaci zapisu video.

Ułatwienie pracy administratorów poprzez wykorzystanie nagrań sesji do celów szkoleniowych.

Niski wskaźnik TCO. Łatwe i szybkie wdrożenie .

Znaczące zwiększenie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie poprzez stały monitoring, kontrolę oraz rejestrację połączeń zdalnych.

4 Rodzaje licencji

appliances

HARDWARE APPLIANCE

VIRTUAL APPLIANCE

5 Zapytaj o produkt

Zgadzam się z polityką prywatności

Z kim współpracujemy

Partnerzy