Blancco – bezpieczne rozwiązania do usuwania danych

Strona producenta Zapytaj o produkt
Do pobrania:
Certyfikaty

Blancco dostarcza w 100% bezpieczne rozwiązania do usuwania danych firmom każdej wielkości, od małych i średnich przedsiębiorstw po korporacje o globalnym zasięgu. Danych usuniętych przy użyciu oprogramowania Blancco nie da się odzyskać za pomocą żadnej z istniejących współcześnie technik. System obsługuje wiele algorytmów usuwania danych, m.in. US DOD 5220.22-M, a także algorytmy Bruce’a Schneiera i Petera Gutmanna. Produkty Blancco oferują ponadto funkcję tworzenia szczegółowych raportów i audytów, w zgodzie z takimi normami szczegółowego raportowania, jak FISMA HIPAA, SOX, FACT, ACT i GLBA.

 

 

Blancco Drive Eraser

Usuwanie danych z komputerów osobistych i przenośnych

Blancco Mobile Device Eraser

Kasowanie danych z telefonów komórkowych

Blancco File Eraser

Trwałe usuwanie danych i plików

Blancco Removable Media Eraser

Usuwanie danych z napędów flash

Blancco Management Console

Tworzenie raportów i audytów

2 Blancco Drive Eraser

Funkcjonalność:

 • kasowanie danych metodą nadpisywania dysków komputerowych , laptopów, serwerów opartych na architekturze x86 oraz architekturze x86-64
 • wsparcie dla BIOS & UEFI
 • kasowane typy dysków o dowolnej pojemności:  IDE/ATA, SATA, SCSI, SAS, USB, Fibre Channel, FireWire
 • uruchamianie procesu kasowania dysku (bootowania)  z płyty CD/ DVD, pamięci USB, PXE-Boot oraz możliwość wysyłania obrazu Blancco za pomocą narzędzi do dystrybucji software w sięci (np. MSI, ISO)
 • wykrywanie wszystkich komponentów sprzętowych, w tym dysków SSD oraz bezpieczne ich kasowanie opatentowana przez producenta metodą SSD
 • możliwość kasowania danych lokalnie lub zdalnie (przy wykorzystywanej centralnej konsoli)
 • równoległe kasowanie wielu dysków (max. 256) jednocześnie np. w serwerze (Blancco 5 Server)
 • możliwość ponownego wykorzystania skasowanego dysku
 • generowanie raportu zawierającego wszystkie komponenty sprzętowe komputera/ serwera gdzie wykonywany był proces kasowania dysku / dysków w formacie XML i CSV, PDF
 • obejście systemu operacyjnego (np. Windows, Linux, Macintosh) i  parametrów dysku zawartych w pamięci BIOS
 • wykrywanie i usuwanie danych z obszarów zablokowanych/ukrytych (DCO, HPA) i sektorów remapowanych
 • wykrywanie uszkodzonych sektorów
 • automatyczne funkcje ponownego wykorzystania (formatowanie w trybie NTFS, FAT16 lub FAT32)
 • zgodność z międzynarodowymi standardami usuwania danych: HMG/CESG, NIST, BSI and DoD
 • automatyczne rozwiązania konfiguracji RAID w serwerach i rozpoznawania wszystkich dysków fizycznych w serwerze
 • możliwość wykluczenia z kasowania partycji Recovery dysku
 • Standardy i algorytmy kasowania:
  • Air Force System Security Instruction 5020, Aperiodic random overwrite, Blancco SSD Erasure, Bruce Schneier’s Algorithm, BSI-GS, BSI-GSE, CESG CPA – Higher Level, DoD 5220.22-M, DoD 5220.22-M ECE, NIST 800-88 Clear, NIST 800-88 Purge – ATA HDD (Secure erase), NIST 800-88 Purge (Crypto Erase), Firmware Based Erasure, Extended Firmware Based Erasure, HMG Infosec Standard 5, Higher Standard, HMG Infosec Standard 5, Lower Standard, National Computer, Security Center (NCSC-TG-025), Navy Staff Office Publication (NAVSO P-5239-26), NSA 130-1, OPNAVINST 5239.1A, Peter Gutmann’s Algorithm, U.S. Army, AR380-19.
 • automatyczna weryfikacja poprawności skasowania dysków
 • rozszerzone informacje dot. skasowanego dysku w raporcie na potrzeby audytu
 • możliwość dodania dodatkowych pól w raporcie
 • cyfrowano podpisany raport  skasowanego dysku
 • oprogramowania posiada certyfikat CESG, Common Criteria

3 Blancco Mobile Device Eraser

 

Funkcjonalność:

 • kasowanie urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet
 • oprogramowanie dostępne w postaci niezależnego systemu operacyjnego
 • system  instalowany na komputerze, do którego podłączone są urządzenia przenośne przeznaczone do kasowania
 • kasowanie urządzeń mobilnych z  systemami operacyjnych iOS, Android , Windows Phone
 • jednoczesne kasowanie do 50 urządzeń podłączonych do komputera
 • kasowanie danych w pamięci urządzenia metodą nadpisywania bez usuwania systemu operacyjnego urządzenia tj. iOS, Android, Windows Phone z urządzenia
 • informacje szczegółowe dotyczących kasowanych urządzeń widoczne w interfejsie systemu zainstalowanym na komputerze
 • możliwość drukowania etykiet z kodem kreskowym zawierającym informacje dot. IMEI, numeru seryjnego, status kasowania, daty
 • szczegółowy raport z kasowania urządzenia przenośnego  zawierający informacje tj. nazwa i model urządzenia, IMEI code, pojemnośc dysku
 • możliwość zapisywania raportów lokalnie lub wysłania do centralnej konsoli
 • generowanie raportów dotyczących skasowanych urządzeń przenośnych podpisanych cyfrowo
 • instalacja oprogramowania do kasowania urządzeń przenośnych za pomocą pendriva
 • automatyczne kasowanie urządzenia po podłączenie urządzenia do komputera – Plug and Play
 • możliwość sortowania urządzeń wg. statusu kasowania, rodzaju urządzeń i innych w zainstalowanej aplikacji na komputerze
 • możliwe standardy i algorytmy kasowania:
  • Aperiodic random overwrite
  • HMG Infosec Standard 5, Higher Standard
  • HMG Infosec Standard 5, Lower Standard
  • DoD 5220.22-M
  • DoD 5220.22-M ECE
  • Bruce Schneier’s Algorithm
  • Navy Staff Office Publication (NAVSO P-5239-26)
  • National Computer Security Center (NCSC-TG-025)
  • Air Force System Security Instruction 5020
  • U.S. Army AR380-19
  • OPNAVINST 5239.1A
  • NSA 130-1
  • Peter Gutmann’s Algorithm
 • oprogramowanie posiada certyfikat TÜV
 • dodatkowa funkcja diagnostyczna urządzeń iOS i Android ( 20 testów funkcjonalności urządzenia) ? funkcja wymaga dodatkowych licencji.

4 Blancco File Eraser

Trwałe usuwanie danych i plików

Blancco File to łatwe w instalacji narzędzie do usuwania danych i plików z dysków komputera osobistego, stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu i wyposażone w przyjazny użytkownikowi interfejs. Idealnie nadaje się do szybkiego niszczenia dokumentów pakietu Office, plików PDF itp.

 • Szybkie i skuteczne usuwanie poufnych informacji w codziennej pracy.
 • Blancco File umożliwia niszczenie danych, czyli trwałe usuwanie wybranych informacji z dysków twardych i innych nośników.
 • Profesjonalne usuwanie danych – oznaczone pliki są zastępowane innymi danymi wybraną liczbę razy, co powoduje, że odtworzenie danych staje się niemożliwe.

Zalety

 • Uzupełnienie istniejących mechanizmów ochrony danych o możliwość trwałego usuwania danych.
 • Łatwość wdrożenia i prostota użytkowania.
 • Usuwanie danych i plików pod kontrolą użytkownika.
 • Trwałe usuwanie danych – pewność losów poufnych informacji.

Najważniejsze cechy

 • Łatwa instalacja na komputerach stacjonarnych i przenośnych
 • Szybkie usuwanie plików, folderów, plików tymczasowych i wolnej przestrzeni
 • Oznaczone pliki są zastępowane innymi danymi wybraną liczbę razy
 • Wybór plików do zniszczenia za pomocą opcji menu podręcznego lub funkcji przeglądania
 • Funkcja przeciągnij i upuść – pliki przeciągnięte do okna Blancco – File na pulpicie są natychmiast niszczone
 • Kreator – Kasowanie wolnej przestrzeni, pozwalający zastąpić wszelkie pozostałości po starych plikach
 • Niszczenie zawartości kosza systemowego i plików tymczasowych
 • Raporty o jakości realizacji zadań
 • Certyfikat zgodności z systemem Windows Vista

5 Blancco Removable Media Eraser

 

Usuwanie danych z napędów flash

Blancco Flash pozwala trwale usuwać dane z różnego rodzaju półprzewodnikowych przenośnych nośników danych, takich jak:

 • napędy USB, karty Secure Digital (SD), karty CompactFlash, napędy Microdrive i inne rodzaje pamięci flash.
 • Aplikacja skutecznie usuwa zapisane na nośniku dane niosące jakiekolwiek informacje, gwarantując 100% bezpieczeństwo usuwania danych z większości półprzewodnikowych nośników przenośnych, jakie obsługuje system Microsoft Windows.
 • Blancco Flash pomaga stosować się do panujących w przedsiębiorstwach zbiorów zasad i prawodawstwa lokalnego, gwarantując skuteczne zniszczenie danych przed utylizacją nośnika.

Obsługiwane typy nośników:

 • Nośniki USB
 • Karty pamięci Secure Digital (SD)
 • Karty CompactFlash
 • Napędy Microdrive
 • Odtwarzacze MP3 z pamięcią flash
 • Aparaty cyfrowe
 • Inne nośniki danych z pamięcią flash

Zalety

 • Prosty w obsłudze, graficzny interfejs
 • Opcja stworzenia stacji do usuwania danych, pozwalającej równocześnie usuwać dane z wielu pamięci USB i kart SD

Najważniejsze cechy

 • Usuwanie danych z wszystkich nośników przenośnych na bazie pamięci flash, które obsługuje system Microsoft Windows
 • Obsługa automatycznego formatowania po usunięciu danych (NTFS)
 • Obsługa wielu znanych algorytmów usuwania – możliwość wyboru algorytmu zalecanego w ramach polityki bezpieczeństwa firmy
 • Produkt dostępny w wielu wersjach językowych

6 Blancco Management Console

Tworzenie raportów i audytów

Najważniejsze cechy

Firma Blancco oferuje pracujące w systemach Windows lub Linux konsole administracyjne, które umożliwiają raportowanie i audytowanie na potrzeby pracy z wieloma licznymi zasobami informatycznymi.

Blancco Management Console for Windows to wewnętrzne rozwiązanie do zarządzania stacjami roboczymi, komputerami przenośnymi i serwerami w obrębie sieci LAN. Użytkownik może zarządzać wszystkimi zadaniami związanymi z usuwaniem danych i raportowaniem poprzez sieć, nie posiadając napędu dyskietek ani płyt CD-ROM . Oprogramowanie oferuje funkcje niszczenia danych i automatycznej inwentaryzacji zasobów informatycznych w scentralizowanych, niestandardowych bazach danych .

 • Wszelkie zebrane informacje można przeglądać i drukować za pośrednictwem sieci LAN.
 • System umożliwia sieciową integrację raportów i ich eksport do innych baz danych.
 • Możliwość uwierzytelniania użytkowników za pomocą usługi Active Directory
 • Zgodność z wszelkimi produktami do usuwania danych firmy Blancco, dostosowanymi do potrzeb klienta.

Zalety

 • Oprogramowanie oferuje funkcje niszczenia danych i automatycznej inwentaryzacji zasobów informatycznych w scentralizowanych, niestandardowych bazach danych.
 • Pozwala administratorowi dystrybuować oprogramowanie do usuwania danych i przyznawać licencje i uprawnienia użytkownika operatorom, którzy będą realizować niszczenie danych i przesyłać raporty do bazy danych.
 • W zależności od uprawnień nadanych im przez administratora, poszczególni użytkownicy mogą przeglądać, importować i eksportować kompleksowe raporty, a także usuwać je i modyfikować.

Najważniejsze cechy

 • Dystrybucja oprogramowania do usuwania danych za pomocą technologii rozruchu LAN PXE (RIS/WDS)
 • Scentralizowane zarządzanie usuwaniem danych i raportami sprzętowymi
 • Całościowe zarządzanie ponownym wykorzystaniem sprzętu
 • Przekształcanie zawartości baz danych do formatów CSV, XML, HTML
 • MS Access i SQL Server 2000
 • Narzędzie do eksportowania zaawansowanych zadań związanych z raportowaniem:
 • planowanie zadań w harmonogramie systemu Windows
 • tworzenie struktur folderów na podstawie ról raportu
 • generowanie plików w formacie CSV, zgodnych z programem MS Excel
 • bezpośredni eksport do współdzielonych folderów sieciowych

7 Zapytaj o produkt

Zgadzam się z polityką prywatności

Z kim współpracujemy

Partnerzy