NetIQ Advanced Authentication – zaawansowany system uwierzytelniania

Strona producenta Zapytaj o produkt
Do pobrania:
Ulotka produktowa

System NetIQ Advanced Authentication zapewnia silne uwierzytelnianie użytkowników poprzez wykorzystanie różnego rodzaju czynników uwierzytelniających  (np. metod opartych o cechy anatomii, metod opartych o posiadanie  oraz metod opartych o wiedzę). Dzięki modułowej budowie, system można dopasować do indywidualnych potrzeb organizacji.

System integruje się z Microsoft Active Directory. Administrator po zainstalowaniu systemu, może centralnie zarządzać kontami użytkowników, czynnikami  uwierzytelniającymi oraz parametrami konfiguracyjnymi. Dane uwierzytelniające są przechowywane w centralnym miejscu, co pozwala użytkownikom na zalogowanie się do dowolnej stacji roboczej podłączonej do domeny. System jest skalowalny dzięki wykorzystaniu  idei rdzeni uwierzytelniających, których aktywacja/dezaktywacja następuje wraz ze zwiększeniem/zmniejszeniem wielkości infrastruktury.

Rozwiązanie jest wyjątkowo elastyczne nawet dla najbardziej wymagającego użytkownika. Istnieje możliwość wykorzystania SDK (Software Development Kit) do  integracji Advanced Authentication z innymi aplikacjami lub/i dodania dodatkowej funkcjonalności.

 

Komunikacja w trybie klient/serwer

Wszelkie poufne informacje przesyłane pomiędzy klientami i serwerami są podpisywane cyfrowo i szyfrowane. Advanced Authentication wykorzystuje natywną warstwę szyfrowania systemu Windows, jaką oferuje protokół zdalnego wywoływania procedur (RPC). Przed uwierzytelnianiem użytkownika system NAAF przeprowadza dwukierunkową weryfikację w modelu klient-serwer z wykorzystaniem protokołu Windows Kerberos. W procesie tym najpierw klient jest uwierzytelniany przez serwer a następnie serwer jest uwierzytelniany przez klienta. W ten sposób możliwe staje się wzajemne uwierzytelnienie obu punktów końcowych i zapewnienie bezpiecznej komunikacji.

Metody uwierzytelniania

System NAAF wspiera szeroki zakres metod uwierzytelniania:

  • metody oparte o cechy anatomii (linie papilarne, geometria twarzy, charakterystyka tęczówki oka i inne),
  • metody oparte o cechy zachowania (dynamika podpisu odręcznego, dynamika podpisu na klawiaturze i inne),
  • metody oparte o posiadanie (karty RFID (HID, Mifare itp.), karty SIM (telefon komórkowy, smartfon itp.), tokeny USB lub karty procesorowe (w tym: Aladdin eToken, Rainbow iKey itp.), tokeny bez pamięci (Dallas iButton), dyski wymienne),
  • metody oparte o wiedzę (hasła, hasła jednorazowe)

System Advanced Authentication umożliwia wykorzystanie różnych urządzeń oraz metod uwierzytelnia. Podłączanie nowych urządzeń możliwe jest w dowolnym momencie i nie wymaga reinstalacji oprogramowania. W zależności od istniejących wymagań, możliwe jest  ustanowienie żądanej kombinacji różnych technologii uwierzytelniania.

Procedura uwierzytelniania

Użytkownik w trakcie uwierzytelniania w systemie operacyjnym wprowadza nazwę użytkownika i czynnik uwierzytelniający, który jest porównywany z zarejestrowanym referencyjnym czynnikiem uwierzytelniającym, przechowywanym w repozytorium na serwerze. Wynik porównania jest zestawiany z wymaganą wartością progową i w przypadku jej spełnienia, następuje akceptacja próby uwierzytelniania, a w przeciwnym wypadku, następuje jej odrzucenie.

2 Zapytaj o produkt

Zgadzam się z polityką prywatności

Z kim współpracujemy

Partnerzy