Bezpieczeństwo stref i obiektów

Bezpieczeństwo fizyczne to jeden z kluczowych aspektów ochrony organizacji, która może być zagrożone  przez czynniki zewnętrzne (np. włamanie przestępców) lub wewnętrzne (np. kradzież sprzętu przez pracowników). Dotyczy ono stref oraz obiektów. Realizowane jest przy wykorzystaniu coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektronicznych oraz technologii informatycznych.  Skuteczną ochronę stref i obiektów można zrealizować przez dobrze zaprojektowany system ochrony oraz sprawne działanie służby ochronnej.

Oferujemy przygotowanie koncepcji ochrony stref, obiektów i pomieszczeń oraz dostarczenie i wdrożenie rozwiązań zapewniających ich bezpieczeństwo:

  • Systemy kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń uniemożliwiają lub przynajmniej minimalizują ryzyko przedostania się osób nieuprawnionych do organizacji. Umożliwiają one  ochronę zasobów materialnych (np. sprzęt) i niematerialnych (tj. informacja). Systemy takie zabezpieczają także strefy szczególne np. serwerownie, kancelarie tajne, czy też inne pomieszczenia specjalnego przeznaczenia. W  zależności od oczekiwań i specyfiki przedsiębiorstwa systemy takie mogą być oparte nie tylko o pin, kartę zbliżeniową, kartę procesorową, ale również o biometrię. Dostarczamy systemy wykorzystujące linie papilarne, skanery tęczówki oka, czy też specjalizowane urządzenia do analizy charakterystycznego układu naczyń krwionośnych na dłoni. Wdrażane przez nas rozwiązania często zintegrowane są z systemami monitoringu wizyjnego.
  • Monitoring wizyjny to jedno z podstawowych rozwiązań zapewniających ciągłe analizowanie zdarzeń które mają miejsce w danej strefie lub w danym obiekcie. Służy on także jako materiał dowodowy w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanego  wydarzenia.
    Istnieje także możliwość montażu kamer termicznych (termowizyjnych), które mogą automatycznie wywoływać alarm, powiadomienie głosowe, przesłanie informacji do służb ochrony w przypadku wystąpienia zdarzenia.
  • Systemy automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych wszystkich samochodów, które wjeżdżają na dany teren lub z niego wyjeżdżają umożliwiają sprawne zarządzanie ruchem na danym obszarze oraz zapewniają bezpieczeństwo strefy. System taki może być powiązany z innymi technologiami (np.  RFID z antenami dalekiego zasięgu) oraz stanowić jeden z wielu elementów kontroli dostępu do danej strefy.
  • Ekranowanie elektromagnetyczne pomieszczeń - Obecnie, w czasach wzmożonej konkurencji i kryzysu gospodarczego, posiadanie określonej informacji coraz częściej decyduje o sukcesie lub porażce istotnych przedsięwzięć. Dlatego też, wzmaga się działalność wywiadu gospodarczego i szpiegostwa gospodarczego. Jednocześnie, gwałtowny rozwój technologii bezprzewodowych daje łatwy i powszechny dostęp do tanich, miniaturowych urządzeń podsłuchujących i filmujących. W szczególności urządzeń opartych o transmisję w sieciach komórkowych GSM/UMTS, transmisję radiową UHF/VHF oraz urządzeń do przechwytywania emisji ujawniającej z systemów przetwarzania danych. W konsekwencji, lawinowo wzrosło prawdopodobieństwo materializacji zagrożenia związanego nieuprawnionym pozyskaniem i wykorzystaniem informacji wrażliwych i krytycznych.
    Tego zagrożenia, i co za tym idzie, nierzadko krytycznych konsekwencji biznesowych i/lub politycznych, nie da się uniknąć bez stworzenia przestrzeni, która efektywnie zabezpiecza przed skutecznym działaniem urządzeń podsłuchowych oraz możliwością nieuprawnionego przechwycenia emisji ujawniającej z systemów informatycznych. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom i specjalistycznej technologii, praktycznie każde pomieszczenie, takie jak gabinet czy sala konferencyjna może stać się pomieszczeniem bezpiecznym". Stosowane jest odpowiednie ekranowanie elektromagnetyczne pomieszczeń biurowych jak i technicznych, wykorzystując specjalistyczne farby, maty, filtry i falowody. Jeśli wymaga tego sytuacja, pomieszczenia wyposażane są w monitoring elektromagnetyczny, który w czasie rzeczywistym dostarcza informacji o emisji pochodzącej z urządzeń podsłuchowych. Tworzone są w ten sposób pewne i bezpieczne miejsca do pracy i spotkań oraz bezpieczne pomieszczenia techniczne. Takie, w których ryzyko nieuprawnionego przejęcia przez osoby postronne treści poufnych rozmów czy wrażliwych danych zostaje zminimalizowane.

Nasi Partnerzy:

Wyślij zapytanie - skontaktujemy się!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
Pytanie:   

Lub podaj nam swój numer - oddzwonimy!

Telefon*:   
2 dodać dwa (słownie):