Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych

2013-11-21 | Blog

Urządzenia mobilne, w tym smartfony oraz tablety, posiadają szerokie spektrum dostępnych aplikacji oraz zaawansowaną funkcjonalność, co daje możliwość pracy w zadanym miejscu i czasie.

W służbowym urządzeniu mobilnym znajdują się ważne informacje takie jak listy kontaktów, adresy poczty elektronicznej, wiadomości (SMS lub MMS), ale również informacje służbowe zawarte w korespondencji oraz dokumentach służbowych. Urządzenie mobilne zachowuje również informacje o zrealizowanych połączeniach, czy też lokalizacjach.

W przypadku kradzieży urządzenia, osoby niepowołane mogą uzyskać dostęp do wrażliwych informacji takich jak tajemnice handlowe, sprawozdania ze spotkań, dokumenty lub dane pacjentów (za pośrednictwem serwera pocztowego).

Urządzenie mobilne może też stać się narzędziem podsłuchu, nieuprawnionego transferu danych lub kanałem umożliwiającym przeprowadzenie ataku na wewnętrzną sieć przedsiębiorstwa.

Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych:

  1. Nie zostawiaj urządzenia bez opieki i nigdy nie pożyczaj osobie trzeciej.
  2. Używaj kodu blokady znanego wyłącznie Tobie.
  3. Na bieżąco wykonuj aktualizacje systemu oraz aplikacji zainstalowanych w smartfonie.
  4. Wyłącz Wi-Fi lub Bluetooth, jeśli nie są w danym czasie wykorzystywane.
  5. Nie łącz się z nieznanymi sieciami bezprzewodowymi.
  6. Nie otwieraj nieznanych linków lub załączników i nie akceptuj nieoczekiwanych instalacji aplikacji i/lub wtyczek.
  7. Pobieraj aplikacje tylko ze znanych i zaufanych źródeł.
  8. Wyłączaj telefon jeśli chcesz uniknąć niebezpieczeństwa namierzenia jego lokalizacji.
  9. Z siecią firmową łącz się tylko za pośrednictwem urządzeń zaakceptowanych przez twoją firmę.
  10. Jeżeli używasz urządzeń mobilnych, a zależy ci na bezpieczeństwie - zawsze używaj rozwiązań posiadających silne mechanizmy szyfrowania transmisji i ochrony danych.

W przedsiębiorstwie warto rozważyć wdrożenie rozwiązania klasy MDM (Mobile Device Management).

Rozwiązania takie zapewniają zunifikowane repozytorium danych na temat urządzeń mobilnych, w tym szczegółów dotyczących komponentów sprzętowych oraz programowych, jak również umożliwiają przygotowanie oraz wdrożenie zestawu wartości parametrów konfiguracyjnych, jak również zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz tworzenie raportów.

Do nowoczesnych systemów klasy MDM należy rozwiązanie o nazwie Famoc.

Rozwiązanie to można określić jako elastyczny i multifunkcyjny system do zdalnego zarządzania środowiskiem mobilnym przedsiębiortwa, umożliwiający centralizację administracji, konfiguracji i zabezpieczania smartfonów i tabletów opartych o zróżnicowane mobilne systemy operacyjne.

FAMOC pozwala zarządzać urządzeniami zdalnymi na każdym etapie cyklu życia usług mobilnych, począwszy od  prekonfiguracji, poprzez zdalną instalację i aktualizacji aplikacji, cykliczny backup danych, monitorowanie bezpieczeństwa, aż po zdalne czyszczenie pamięci urządzenia. System wspomaga administrowanie środowiskiem mobilnym, jak również optymalizuje funkcjonalność urządzeń przenośnych.

Nasi Partnerzy:

Wyślij zapytanie - skontaktujemy się!

Imię i nazwisko*:   
E-mail*:   
Pytanie:   

Lub podaj nam swój numer - oddzwonimy!

Telefon*:   
2 dodać dwa (słownie):